Opstellingen: Loopbaan opstellingen

Zoeken naar een juiste plaats

Veel mensen vragen zich af welk werk voor hen het meest geschikt is, welke mogelijkheden ze hebben, welke keuzes de voorkeur hebben. Dit zoeken naar een juiste plaats, en het geven van invulling aan werk kan een insteek zijn voor deelname aan een loopbaanopstelling. Dit is een systemische opstelling waarin verschillende elementen en facetten van de loopbaanvraag met behulp van plaatsvervangers in de ruimte worden opgesteld. Door de gevoelens en bewegingen van de plaatsvervangers, wordt duidelijk welke onderliggende dynamieken van invloed zijn op de vraag over de loopbaan.

In zeker opzicht valt de loopbaanopstelling daarmee tussen de familieopstelling en de organisatieopstelling; loopbaanvragen hebben zowel een direct verband met de persoonlijke achtergrond, als dat ze gerelateerd zijn aan een concrete werkcontext.

 

 

Twee typen loopbaanopstellingen

De eerste is de opstelling waarbij het gaat om verheldering van het innerlijk proces. Het gaat hier om de algemene vraag: ‘wat wil ik verder, wat verhindert me, wat bezielt me, waar sta ik nu’. In de opstelling spelen de oorspronkelijke opleiding, de diverse werkcontexten, eventuele specifieke gebeurtenissen in het arbeidsverleden, het privé-leven en de toekomst een belangrijke rol. Door het zoeken naar een goede ordening, de juiste plaats en erkenning voor al deze elementen, wordt de plek verhelderd die nu ingenomen wordt en kan de toekomst haar positie daarin innemen.
Het in het reine komen met het verleden blijkt daarin telkens weer een voorwaarde te zijn voor het goed door kunnen stromen in de toekomst.

De tweede is de opstelling waarin men verschillende mogelijke of gemaakte keuzes wil onderzoeken en testen. Binnen deze opstellingen worden die keuzes opgesteld en vertellen de gevoelens en ervaringen van de representanten de vraagsteller meer over de richting waarin de kracht en de beweging gaat.

(tekst gebaseerd op een tekst van Eelco de Geus)

Voor meer informatie kunt u een email sturen naar info@systop.nl